A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. december 4.,

kedd


 

161. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26961
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről
26962
336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól
26973
337/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról
26976
338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggő módosításáról
26978
339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26981
50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
26983
32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet
A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól
27135
63/2012. (XII. 4.) NFM rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról
27137
1537/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
27139
1538/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány alapító jogait gyakorló miniszter személyéről
27139
1539/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
27140
1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról
27140
1541/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
Az Ócsai Szociális Családiház-építési Program keretében épülő lakópark ingatlanai vagyonkezelésének egyes kérdéseiről
27141
1542/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával összefüggésben szükséges előirányzat- átcsoportosításról, valamint a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
27142
1543/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről
27144
1544/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
27145
1545/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27145
1546/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A MÁV Zrt. forrásbevonásához egyedi állami készfizető kezességvállalásra történő felhatalmazásról
27147
1547/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A 2011. évi maradványok felhasználásáról
27147
1548/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27154
1549/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
27156
1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27161
1551/2012. (XII. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
27163

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.