A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382259. látogatója

Budapest

2012. november 13.,

kedd


 

150. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CLXIII. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
25107
2012. évi CLXIV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
25107
315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
25109
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
25144
317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25149
318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
25163
319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
25169
22/2012. (XI. 13.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
25173
114/2012. (XI. 13.) VM rendelet
Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról
25174
1488/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25188
1489/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25188
1490/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
25189
1491/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020. felülvizsgálatáról
25189
1492/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Nokia Siemens Networks Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
25189
1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról
25190
1494/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
25191
1495/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
Az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának és egy budapesti központú regionális divízió egységes elhelyezéséről
25197
1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről
25197
1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2012. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről
25200
1498/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
25203
1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
25203
1500/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
25208
133/2012. (XI. 13.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti sugaras veszélyhelyzet esetében adandó gyors értesítésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
25210
134/2012. (XI. 13.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról
25210
135/2012. (XI. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
25211
89/2012. (XI. 13.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25211
90/2012. (XI. 13.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25212
91/2012. (XI. 13.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25213
92/2012. (XI. 13.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25214

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.