A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371008. látogatója

Budapest

2012. február 10.,

péntek


 

15. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet
A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
778
4/2012. (II. 10.) KIM rendelet
Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
780
3/2012. (II. 10.) NGM rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
780
4/2012. (II. 10.) NFM rendelet
Az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet módosításáról
793
5/2012. (II. 10.) VM rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, avidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
794
1001/2012. (II. 10.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
805
1/2012. (II. 10.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozatának vizsgálatáról
806
2/2012. (II. 10.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozatának vizsgálatáról
810
36/2012. (II. 10.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
813
37/2012. (II. 10.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
813
1/2012. (II. 10.) NGM határozat
Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
814

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.