A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. november 8.,

csütörtök


 

148. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
24878
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
24961
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
24967
60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről
25012
1487/2012. (XI. 8.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes feladatai ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról
25014

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.