A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. november 6.,

kedd


 

146. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet, valamint egyéb egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
24820
309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet kijelöléséről
24825
310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról
24825
71/2012. (XI. 6.) OGY határozat
A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
24832
72/2012. (XI. 6.) OGY határozat
Az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
24832
1478/2012. (XI. 6.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program 2012/2013. tanév I. félévi megvalósítása érdekében
24833
1479/2012. (XI. 6.) Korm. határozat
A péri nyilvános kereskedelmi repülőtér fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
24835
1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
24839
1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozat
Egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások, valamint informatikai rendszerek működőképességének biztosításáról
24841
1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozat
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója programhoz kapcsolódó egyes feladatokról
24843
129/2012. (XI. 6.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjának felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről
24847
130/2012. (XI. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
24847
131/2012. (XI. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
24848
132/2012. (XI. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
24848

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.