A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. október 26.,

péntek


 

141. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
299/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
24435
300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
24435
301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
24439
302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
24442
303/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
24446
17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelet
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet módosításáról
24448
53/2012. (X. 26.) BM rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
24539
1461/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
24541
1462/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A TÁMOP-1.3.1-12-2012-0001 azonosító számú („A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
24544
1463/2012. (X. 26.) Korm. határozat
Az ÉAOP-3.1.1-11-2011-0009 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3109. j. és 3121. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
24546
1464/2012. (X. 26.) Korm. határozat
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében gazdaságfejlesztési célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
24548
1465/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „62. sz. főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár között – 11,5 t burkolat-megerősítés és elkerülő utak kiépítése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
24556
1466/2012. (X. 26.) Korm. határozat
Miskolc Hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója megvalósítását célzó, a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, illetve finanszírozni tervezett, Miskolc Megyei Jogú Várost érintő egyes projektekről
24558
1467/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. számú főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
24558
1468/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A GSM-R nagyprojekt állami felügyelő mérnöki feladatairól
24560
1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának a megállapításáról
24560

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.