A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. október 15.,

hétfő


 

135. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
22718
291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
22719
20/2012. (X. 15.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
22720
21/2012. (X. 15.) MNB rendelet
A „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról
23352
45/2012. (X. 15.) KIM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
23354
109/2012. (X. 15.) VM rendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról
23355
110/2012. (X. 15.) VM rendelet
A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról
23357
126/2012. (X. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
23359
85/2012. (X. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
23359
86/2012. (X. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
23360

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.