A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. október 11.,

csütörtök


 

134. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvénnyel és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásával összefüggő módosításáról
22598
287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről
22600
288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
22602
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
22603
50/2012. (X. 11.) BM rendelet
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
22623
51/2012. (X. 11.) BM rendelet
A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról
22628
33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet
Egyes orvostechnikai rendeleteknek atermékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény tekintetében történő módosításáról, valamint egyes gyógyszerészeti tárgyú rendeletek módosításáról
22630
21/2012. (X. 11.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról
22632
105/2012. (X. 11.) VM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
22649
106/2012. (X. 11.) VM rendelet
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
22654
107/2012. (X. 11.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatás, valamint akülönleges tejtámogatás összegének megállapításáról
22661
108/2012. (X. 11.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról
22661
Köf. 5049/2012/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
22666
Köf. 5015/2012/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
22670
257/2012. (X. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről
22675
258/2012. (X. 11.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
22675
259/2012. (X. 11.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
22676
260/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22676
261/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22678
262/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22680
263/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22680
264/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22681
265/2012. (X. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22682
1435/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között aDunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22682
1436/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között azideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22683
1437/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról
22683
1438/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és aKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
22693
1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
22698
1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011.(XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012.évi teljesítéséről
22700
1441/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alapításához, illetve működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
22702
1442/2012. (X. 11.) Korm. határozat
Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton” című) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és4145. jelű utakon”) című projektek támogatásának jóváhagyásáról
22704
1443/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
22706
1444/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
22708
1445/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
22710
1446/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
22712
1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat
Az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról
22714
1448/2012. (X. 11.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról
22714
125/2012. (X. 11.) ME határozat
A Magyarország és Törökország közötti szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
22716

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.