A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. október 9.,

kedd


 

133. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXLI. törvény
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
22571
2012. évi CXLII. törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
22573
2012. évi CXLIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
22573
2012. évi CXLIV. törvény
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
22575
284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
22578
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól
22580
65/2012. (X. 9.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról
22589
66/2012. (X. 9.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
22589
67/2012. (X. 9.) OGY határozat
Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009–2010 szóló beszámoló elfogadásáról
22590
1430/2012. (X. 9.) Korm. határozat
Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22590
1431/2012. (X. 9.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22591
1432/2012. (X. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről
22591
1433/2012. (X. 9.) Korm. határozat
Az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról
22592
1434/2012. (X. 9.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételről
22594

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.