A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. október 4.,

csütörtök


 

131. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
22315
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
22315
19/2012. (X. 4.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
22325
47/2012. (X. 4.) BM rendelet
Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról
22328
64/2012. (X. 4.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
22332
1418/2012. (X. 4.) Korm. határozat
Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
22333
1419/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A központosított illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének bővítéséhez szükséges intézkedésekről
22341
1420/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
22341
1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről
22342
1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes kiemelt projektek nevesítéséről
22345
1423/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
22369
1424/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
22376
1425/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
22379
1426/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
22381
1427/2012. (X. 4.) Korm. határozat
A Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola működésének támogatásához szükséges, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
22383
122/2012. (X. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22385
123/2012. (X. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
22385
124/2012. (X. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
22385

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.