A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. szeptember 18.,

kedd


 

122. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXXXII. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint aföldmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról
20312
266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet
A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
20319
17/2012. (IX. 18.) MNB rendelet
A „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról
20333
27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
20335
28/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet, valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
20371
43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
20375
29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet
A „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról
20379
56/2012. (IX. 18.) NFM rendelet
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról
20381
57/2012. (IX. 18.) NFM rendelet
Az Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
20382
60/2012. (IX. 18.) OGY határozat
Népi kezdeményezésről
20387
61/2012. (IX. 18.) OGY határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
20387
1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozat
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításáról
20388

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.