A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. szeptember 17.,

hétfő


 

121. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
261/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
20079
262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
20080
263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
20081
264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatkörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
20081
265/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet
Anukleáris energiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
20082
20/2012. (IX. 17.) HM rendelet
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
20084
54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet
A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosításáról
20102
55/2012. (IX. 17.) NFMrendelet
A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről
20105
1367/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
Magyarország Kormánya és aBahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20293
1368/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20293
1369/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
20294
1370/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között aMagyarország és Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20296
1371/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről
20297
1372/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
Az állami fenntartásba átvett, költségvetési szervként működő fekvőbeteg-szakellátó intézményekben foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
20297
1373/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A „Székelyföldi Eger Napok” elnevezésű programsorozat megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
20299
1374/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
20301
1375/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról
20303
1376/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, az EU Duna Régió Stratégiáért Felelős Kormánybiztos Titkársága működésének, szakmai feladatainak ellátásának biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
20306
1377/2012. (IX. 17.) Korm.határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20308
114/2012. (IX. 17.) MEhatározat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
20310

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.