A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. szeptember 14.,

péntek


 

120. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet
A nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól
19931
258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
19934
259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
19935
260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
19938
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
19940
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
20028
24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
20032
25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről
20049
26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
20051
42/2012. (IX. 14.) KIM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
20053
59/2012. (IX. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
20060
1358/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
Az EU-s forrásból finanszírozott és megvalósult „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program” című projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség veszélye miatt szükséges intézkedésekről
20061
1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú („Kecskemét térségi elérhetőség fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
20061
1360/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20063
1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról
20065
1362/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
Az Európa Tanács 024. számú egyezményéhez fűzött harmadik és negyedik jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20067
1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatának megemeléséről
20067
1364/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
Egyes nem állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények által ellátott egészségügyi szakellátási feladatokról való gondoskodás állam általi átvételéről
20069
1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
20069
1366/2012. (IX. 14.) Korm. határozat
A Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülő citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról
20073
109/2012. (IX. 14.) ME határozat
Az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről
20074
110/2012. (IX. 14.) ME határozat
Az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
20074
111/2012. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
20074
112/2012. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
20075
113/2012. (IX. 14.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
20075

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.