A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. szeptember 11.,

kedd


 

118. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
253/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
19847
254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet
A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából
19850
5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19853
6/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19857
7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról
19860
8/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19864
9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A biztosítók és a független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19868
10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19871
11/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapkezelők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
19875
52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet
Egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról
19880
53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet
A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról
19885
223/2012. (IX. 11.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
19887
224/2012. (IX. 11.) KE határozat
Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról
19887
225/2012. (IX. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
19888
226/2012. (IX. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
19889
1348/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetből való egyszeri előirányzat-átcsoportosításról
19889
1349/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A csapadékhiányos időjárás és az ezzel összefüggő takarmánypiaci problémák miatti rendkívüli intézkedésekről
19891
1350/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
Az állattenyésztési ágazatok megsegítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19892
1351/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
19894
1352/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete felé fennálló hátralékos kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
19897
1353/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1160/2012. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
19899
1354/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19901
1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19903
1356/2012. (IX. 11.) Korm. határozat
A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséhez és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények kiváltásához kapcsolódó forrás átadásáról
19905
104/2012. (IX. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
19907
105/2012. (IX. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
19907
106/2012. (IX. 11.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
19908
107/2012. (IX. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
19908
108/2012. (IX. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
19909

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.