A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. szeptember 7.,

péntek


 

117. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
19683
251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
19686
252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
19687
4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról
19691
36/2012. (IX. 7.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata vizsgálatáról
19741
222/2012. (IX. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
19743
1326/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
19745
1327/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban meghatározott feladatok módosításáról
19747
1328/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
Egyes egészségügyi ingatlanok Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe adásáról
19748
1329/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról szóló 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról
19748
1330/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
19749
1331/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívásoknak előkészítéséről
19749
1332/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
19755
1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról
19757
1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
19768
1335/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal 2000–2006. közötti időszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekről
19770
1336/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú („Kecskemét város intermodális pályaudvar ésközösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19770
1337/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0005 azonosító számú [„M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz kivitelezése” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
19773
1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19775
1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19777
1340/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19779
1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós–Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19781
1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
19783
1343/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A fővárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje című projekt Közlekedés Operatív Programba történő beemelésének lehetőségéről
19785
1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.4.2.B-12/1 azonosító számú („Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
19785
1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
Az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről
19787
1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről
19788
1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat
A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról
19822

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.