A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. augusztus 31.,

péntek


 

115. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
242/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
19453
243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
19456
244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól
19458
245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
19461
246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
19476
247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
19478
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
19479
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
19488
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
19493
41/2012. (VIII. 31.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 12.) KIM rendelet módosításáról
19642
51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
19642
1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti – kormánytisztviselő határozott idejű áthelyezésére tekintettel történő – előirányzat-átcsoportosításról
19647
101/2012. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyarország és a Török Köztársaság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
19649
102/2012. (VIII. 31.) ME határozat
Magyarország és az Iraki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
19649
103/2012. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
19650

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.