A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382252. látogatója

Budapest

2012. augusztus 30.,

csütörtök


 

114. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
19351
237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
19365
238/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
19371
239/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
19371
240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
19372
241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Az állami olimpiai jutalomról
19398
40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól
19400
92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
A cukorrépa-termelők 2012. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
19411
93/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról
19415
94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
Az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról
19417
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról
19425
1315/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
19431
1316/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
19431
1317/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az Európai Beruházási Bank állami projektfinanszírozó hitelei kapcsán felmerülő egyes kérdésekről
19432
1318/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az állami vagyonnal kapcsolatos többletbevétel felhasználásáról
19432
1319/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19433
1320/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról
19435
1321/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az állami olimpiai jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról
19436
1322/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
19438
1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről
19447

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.