A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369729. látogatója

Budapest

2012. augusztus 28.,

kedd


 

112. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
19043
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
19095
231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
19102
232/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
19109
233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
19110
234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
19185
16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
19189
3/2012. (VIII. 28.) PSZÁFrendelet
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról
19189
19/2012. (VIII. 28.) HMrendelet
A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
19273
50/2012. (VIII. 28.) NFMrendelet
Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
19314
89/2012. (VIII. 28.) VMrendelet
A Tamariska-domb természetvédelmi terület létesítéséről
19316
90/2012. (VIII. 28.) VMrendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről
19319
1314/2012. (VIII. 28.) Korm. határozat
A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19321

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.