A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. augusztus 23.,

csütörtök


 

110. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
18569
227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
18570
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
18574
42/2012. (VIII. 23.) BM rendelet
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
18601
43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet
A Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
18603
16/2012. (VIII. 23.) EMMI rendelet
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
18616
38/2012. (VIII. 23.) KIM rendelet
Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosításáról
18617
25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról
18620
26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet
Egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
18624
47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet
Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról
18626
48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet
Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról
18630
1308/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
18634
1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájáról
18634
1310/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
Az egyes beruházási projektek kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról
18635
1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról
18636
1312/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18638

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.