A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. augusztus 9.,

csütörtök


 

106. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
17855
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
17859
11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet
A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről
18242
12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
18247
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet
A Nemzetiségekért Díj alapításáról
18252
206/2012. (VIII. 9.) KE határozat
A 191/2012. (VII. 16.) KE határozat módosításáról
18253
1285/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
18253
1286/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről
18255
1287/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiemelt projektek jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (TÁMOP 3.2.1.B-11/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1 kiemelt projektek)
18275
1288/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18278
1289/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18280
1290/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
Költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
18282
1291/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
18282
95/2012. (VIII. 9.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás módosítására vonatkozó Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18283
96/2012. (VIII. 9.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
18283
97/2012. (VIII. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
18284

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.