A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2012. július 26.,

csütörtök


 

101. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXXXI. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
14351
171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
17256
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
17284
173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
17297
174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
17302
175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
17343
176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
17344
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról
17351
178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
17355
2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
17365
1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
17370
1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről
17370
1260/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendi módosításáról
17371
1261/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti feladatátadáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
17372
1262/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17374
1263/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17376
1264/2012. (VII. 26.) Korm. határozat
A Pécs II. Szent István tér 8–10. (hrsz: 18437, 18438, 18443) szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adása végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről
17378

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.