A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. július 25.,

szerda


 

100. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2012. (VII. 25.) HM rendelet
A kártérítési felelősség körében meg nem térülő kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosításáról
14336
74/2012. (VII. 25.) VM rendelet
Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról
14339
75/2012. (VII. 25.) VM rendelet
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról
14342
195/2012. (VII. 25.) KE határozat
A Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről
14345
196/2012. (VII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14345
1257/2012. (VII. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
14346

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.