A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2012. január 3.,

kedd


 

1. szám


 

Ára: 10185 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2012. (I. 3.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről
2
1/2012. (I. 3.) NMHH rendelet
Egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról
2
1/2012. (I. 3.) BM rendelete
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
28
1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról
142
2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
171
3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
233
1/2012. (I. 3.) Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság teljes ülésének határozata
237

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.