A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382240. látogatója

Budapest

2011. augusztus 24.,

szerda


 

98. szám


 

Ára: 7605 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
26239
165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26254
166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Amegújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamintakapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26255
167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26258
168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
26263
169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról
26270
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és aközfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
26273
171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Aközfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
26274
172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet ésafelsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól ésazáltaluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról
26284
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
26288
27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet
Az egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011.évi CV.törvény végrehajtásához szükséges módosításáról
26338
31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet
Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről
26451
1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációjának finanszírozásáról
25456
1293/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
AKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és aNemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
26457
1294/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekről
26459
1295/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Határellenőrzési Munkacsoport létrehozásáról
26459
1296/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az ikerintézményi programban való magyar részvétel elősegítéséről
26460
66/2011. (VIII. 24.) ME határozat
Az Olasz Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26462
67/2011. (VIII. 24.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, valamint Románia Kormánya között azExtreme Light Infrastructure nevű Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium 723/2009/EK rendelettel összhangban történő megalapításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26462
19/2011. (VIII. 24.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya ésaSzlovén Köztársaság Kormánya közötti, Hosszúfaluban (Dolga Vas) Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodásnak a Horvát Köztársaság vonatkozásában történő hatálybalépéséről
26463

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.