A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311935. látogatója

Budapest

2011. január 28.,

péntek


 

9. szám


 

Ára: 7875 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
2638
3/2011. (I. 28.) NGM rendelet
A kincstári szervezet megváltozásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek, valamint a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
2695
7/2011. (I. 28.) VM rendelet
A bioüzemanyag-előállítás fenntartható minősítésének igazolásáért, nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2856
4/2011. (I. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
2857
5/2011. (I. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
2858
1017/2011. (I. 28.) Korm. határozat
A Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
2863
1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat
Az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére nyújtandó állami készfizető kezességvállalásról szóló 1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról
2863
1019/2011. (I. 28.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció keretében történő megvalósításáról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. határozat visszavonásáról
2864
7/2011. (I. 28.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról
2864
8/2011. (I. 28.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról
2865

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.