A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. július 19.,

kedd


 

85. szám


 

Ára: 5715 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XCVIII. törvény
Egyes választási törvények módosításáról
25099
2011. évi XCIX. törvény
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
25100
2011. évi C. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
25102
2011. évi CI. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
25110
2011. évi CII. törvény
A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
25115
2011. évi CIII. törvény
A népegészségügyi termékadóról
25125
2011. évi CIV. törvény
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
25128
2011. évi CV. törvény
Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
25137
2011. évi CVI. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
25172
2011. évi CVII. törvény
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
25189
134/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
25249
135/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
25253
136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
25257
137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
25258
138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
Egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25259
22/2011. (VII. 19.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
25262
37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról
25263

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.