A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311979. látogatója

Budapest

2011. július 5.,

kedd


 

76. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LXXXVIII. törvény
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
22479
20/2011. (VII. 5.) BM rendelet
A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról
22518
6/2011. (VII. 5.) HM rendelet
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
22531
25/2011. (VII. 5.) NGM rendelet
A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
22532
40/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
22533
41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
22534
42/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
22547
1/2011. (VII. 5.) PJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata
22548
124/2011. (VII. 5.) KE határozat
A Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségének megerősítéséről
22551
125/2011. (VII. 5.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
22551
126/2011. (VII. 5.) KE határozat
Egyetemi tanár rektori megbízásáról
22553
127/2011. (VII. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
22553
128/2011. (VII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22554
129/2011. (VII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22554
130/2011. (VII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22555
131/2011. (VII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22555
132/2011. (VII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
22556
133/2011. (VII. 5.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
22556
1228/2011. (VII. 5.) Korm. határozat
A gyógyszeripari kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény 2012. évtől hatályos új rendszerének kidolgozásáról
22557
1229/2011. (VII. 5.) Korm. határozat
A 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
22557
1230/2011. (VII. 5.) Korm. határozat
A TÁMOP 1.2.1. kiemelt projektben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedvezményezettként történő bevonásáról és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007–2008. és 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervének módosításáról
22558

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.