A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381507. látogatója

Budapest

2011. június 29.,

szerda


 

72. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
15285
98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
15290
99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
15292
100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
15298
101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
15318
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
15319
103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról
15326
104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
15330
38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet
A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről
15337
59/2011. (VI. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
15340
43/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról
15352
44/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15352
45/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15353
46/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15353
47/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15353
48/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15354
49/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15354
50/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Schmidt Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15354
51/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Seszták Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15355
52/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15355
53/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról
15355
54/2011. (VI. 29.) OGY határozat
A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról
15356
55/2011. (VI. 29.) OGY határozat
A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról
15357
56/2011. (VI. 29.) OGY határozat
A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról
15358
1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat
A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
15359
1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
15367
1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat
Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról
15370
1225/2011. (VI. 29.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról
15372
48/2011. (VI. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
15372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.