A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. június 28.,

kedd


 

71. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LXXV. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
15203
2011. évi LXXVI. törvény
A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
15210
2011. évi LXXVII. törvény
A világörökségről
15224
94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet
Egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról
15232
95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
15234
96/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
15235
37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
15236
30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről
15257
1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás, valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15264
1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15264
1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A közszolgálati életpályák összehangolásáról
15265
1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
15268
1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és feladatokról
15270
1210/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2011. június 1–17. között Genfben sorra kerülő 100. ülésszakán való részvételről, valamint a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény és ajánlás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15271
1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról
15272
1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
15272
1213/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséről és az Állami Számvevőszékhez történő benyújtásáról
15273
1214/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásának biztosításáról
15273
1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
Egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet közötti jogutódlással kapcsolatos feladatokról
15274
1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
15275
1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
15278
1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
Az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
15278
1219/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat módosításáról
15279
1220/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
15280
1221/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat visszavonásáról
15280
47/2011. (VI. 28.) ME határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15281

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.