A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. január 24.,

hétfő


 

7. szám


 

Ára: 585 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2011. (I. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
780
2/2011. (I. 24.) NEFMI rendelet
Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet módosításáról
781
1016/2011. (I. 24.) Korm. határozat
A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról
794
6/2011. (I. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
794
5/2011. (I. 24.) KüM határozat
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
795

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.