A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. június 24.,

péntek


 

69. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LXVI. törvény
Az Állami Számvevőszékről
14984
2011. évi LXVII. törvény
A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról
14998
2011. évi LXVIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
15006
2011. évi LXIX. törvény
Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról
15007
2011. évi LXX. törvény
Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról
15009
2011. évi LXXI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
15010
18/2011. (VI. 24.) KIM rendelet
A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet, és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról
15011
19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról
15013
34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
15014
50/2011. (VI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15017
51/2011. (VI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15018
52/2011. (VI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15022
53/2011. (VI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15026
39/2011. (VI. 24.) OGY határozat
Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
15031
40/2011. (VI. 24.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről
15031
41/2011. (VI. 24.) OGY határozat
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról
15032
42/2011. (VI. 24.) OGY határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
15032
1204/2011. (VI. 24.) Korm. határozat
A Regionális Képző Központok átalakításáról
15033
65/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15033
66/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15034
67/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15035
68/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15036
69/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15037
70/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15038
71/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15039
72/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15040
73/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15040
74/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15041
75/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15042
76/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15043
77/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15044
78/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15045
79/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15046
80/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15047
81/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15048
82/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15049
83/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15050
84/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15050
85/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15051
86/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15052
87/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15053
88/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15054
89/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15055
90/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15056
91/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15057
92/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15058
93/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15059
94/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15060
95/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15061
96/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15062
97/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15063
98/2011. (VI. 24.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.