A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312044. látogatója

Budapest

2011. június 21.,

kedd


 

68. szám


 

Ára: 585 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
93/2011. (VI. 21.) Korm. rendelet
A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról
14962
19/2011. (VI. 21.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
14964
22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet
A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
14965
33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
14969
119/2011. (VI. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14971
120/2011. (VI. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14972
121/2011. (VI. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14973
122/2011. (VI. 21.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
14973
123/2011. (VI. 21.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
14974
1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozat
A Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről
14974
1201/2011. (VI. 21.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról
14975
1202/2011. (VI. 21.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről
14977
1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat
A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról
14978
46/2011. (VI. 21.) ME határozat
Minősített adatok kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között
14979

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.