A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311966. látogatója

Budapest

2011. május 18.,

szerda


 

52. szám


 

Ára: 4635 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
11687
23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
11738
24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
11738
25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
11778
21/2011. (V. 18.) NFM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról
11799
38/2011. (V. 18.) VM rendelet
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
11799
39/2011. (V. 18.) VM rendelet
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról
11802
1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről
11806
1146/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11806
1147/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland, Dél-Afrika, ésNagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erőinek tagjai Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11807
1148/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján bevezetésre kerülő elektronikus adatcserével kapcsolatos kormányzati feladatokról
11807
1149/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
11810
1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
11811
1151/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszüntetéséről
11812
1152/2011. (V. 18.) Korm. határozat
Az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről
11814
1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről
11815
1154/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
11817
1155/2011. (V. 18.) Korm. határozat
A „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
11818
41/2011. (V. 18.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság, az Egyiptomi Arab Köztársaság, az Iraki Köztársaság, India, Szingapúr, a Szíriai Arab Köztársaság, a Török Köztársaság, valamint az Ománi Szultanátus Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
11818
55/2011. (V. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11819

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.