A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382264. látogatója

Budapest

2011. május 6.,

péntek


 

48. szám


 

Ára: 4095 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XL. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
10939
2011. évi XLI. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
10939
2011. évi XLII. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
10945
77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás kihirdetéséről
10978
19/2011. (V. 6.) NGM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról
10986
17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
10988
18/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosításáról
11020
16/2011. (V. 6.) NFM rendelet
A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet módosításáról
11021
17/2011. (V. 6.) NFM rendelet
A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
11022
35/2011. (V. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
11029
36/2011. (V. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
11040
26/2011. (V. 6.) OGY határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
11043
1137/2011. (V. 6.) Korm. határozat
A szociális konzultációval összefüggő feladatok ellátásáról
11043
13/2011. (V. 6.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
11044
42/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11044
43/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11045
44/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11046
45/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11047
46/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11048
47/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11049
48/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11050
49/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11051
50/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11052
51/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11053
52/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11054
53/2011. (V. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11055

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.