A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312044. látogatója

Budapest

2011. május 2.,

hétfő


 

47. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XXXIX. törvény
A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
10873
74/2011. (V. 2.) Korm. rendelet
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
10879
75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10884
76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet
Egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
10907
16/2011. (V. 2.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról
10910
15/2011. (V. 2.) KIM rendelet
Az európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatásáról
10914
91/2011. (V. 2.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10922
92/2011. (V. 2.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10922
93/2011. (V. 2.) KE határozat
A 34/2011. (II. 22.) KE határozat módosításáról
10924
94/2011. (V. 2.) KE határozat
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
10924
95/2011. (V. 2.) KE határozat
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
10925
96/2011. (V. 2.) KE határozat
Vezérőrnagyi kinevezésről
10925
97/2011. (V. 2.) KE határozat
Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
10926
98/2011. (V. 2.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
10926
1131/2011. (V. 2.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10927
1132/2011. (V. 2.) Korm. határozat
Az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban előírt, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítéséről
10927
1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat
A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról
10928
1134/2011. (V. 2.) Korm. határozat
A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának rendezéséről
10932
1135/2011. (V. 2.) Korm. határozat
Az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról
10933
1136/2011. (V. 2.) Korm. határozat
Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről
10935
39/2011. (V. 2.) ME határozat
Az Egészségügyi Világszervezet részes államainak közgyűlésein történő részvételről
10936

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.