A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2011. április 12.,

kedd


 

38. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
10257
56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
10261
57/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól
10264
58/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10267
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről
10267
60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10273
61/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10280
15/2011. (IV. 12.) NGM rendelet
A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
10281
27/2011. (IV. 12.) VM rendelet
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről
10282
28/2011. (IV. 12.) VM rendelet
A „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról
10300
23/2011. (IV. 12.) OGY határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 116/2010. (XI. 25.) OGY határozat módosításáról
10301
89/2011. (IV. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10302
90/2011. (IV. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
10303
1081/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10304
1082/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10304
1083/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
A költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
10305
1084/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2011. évi egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról
10305
1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről
10306
1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról
10307
1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról
10308
30/2011. (IV. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10311
33/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10311
34/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10312
35/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10313
36/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10314
37/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10315
38/2011. (IV. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10316

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.