A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382235. látogatója

Budapest

2011. április 7.,

csütörtök


 

37. szám


 

Ára: 5985 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10081
5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet
A „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról
10084
13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet
Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről
10086
14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet
A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
10088
9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
10090
10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról
10100
11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
10101
12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról
10108
13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról
10120
25/2011. (IV. 7.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
10122
26/2011. (IV. 7.) VM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
10132
29/2011. (IV. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10224
30/2011. (IV. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10237
31/2011. (IV. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10240
32/2011. (IV. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10243
33/2011. (IV. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10246
83/2011. (IV. 7.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
10249
84/2011. (IV. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10250
85/2011. (IV. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10250
86/2011. (IV. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10251
87/2011. (IV. 7.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
10252
88/2011. (IV. 7.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
10252
10/2011. (IV. 7.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi III. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
10253

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.