A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382264. látogatója

Budapest

2011. március 30.,

szerda


 

34. szám


 

Ára: 5715 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
5695
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
5698
50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5719
51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5720
11/2011. (III. 30.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
5722
12/2011. (III. 30.) BM rendelet
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról
5729
12/2011. (III. 30.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
5734
10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról
5764
11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól
5815
12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
5829
20/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5834
21/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5836
22/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5841
23/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5845
24/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5847
25/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5849
26/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5851
27/2011. (III. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5853
1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
5856
1079/2011. (III. 30.) Korm. határozat
A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról
5857
1080/2011. (III. 30.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2011. évben felhasználható források megosztásáról
5858

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.