A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311942. látogatója

Budapest

2011. március 22.,

kedd


 

30. szám


 

Ára: 5985 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XVIII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
5204
2011. évi XIX. törvény
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
5206
2011. évi XX. törvény
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról
5208
2011. évi XXI. törvény
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
5209
2011. évi XXII. törvény
Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
5210
2011. évi XXIII. törvény
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról
5215
2011. évi XXIV. törvény
Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról
5226
2011. évi XXV. törvény
A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
5248
2011. évi XXVI. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5260
2011. évi XXVII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
5263
2011. évi XXVIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
5270
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
5294
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
5321
39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5324
40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5348
41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
5350
12/2011. (III. 22.) NGM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
5352
22/2011. (III. 22.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
5360
73/2011. (III. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5360
74/2011. (III. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5361
75/2011. (III. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5362
76/2011. (III. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5362
77/2011. (III. 22.) KE határozat
Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornok nyugállományú büntetés-végrehajtási vezérőrnagyi előléptetéséről
5363
78/2011. (III. 22.) KE határozat
Nyugállományú rendőr ezredes nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezéséről
5363
79/2011. (III. 22.) KE határozat
Nyugállományú határőr ezredes nyugállományú polgári védelmi dandártábornoki kinevezéséről
5364
80/2011. (III. 22.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
5364
81/2011. (III. 22.) KE határozat
Szolgálati viszony megszűnéséről és nyugállományba helyezésről
5365
1052/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasimita Királyság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5366
1053/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról
5366
1054/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A kiemelt jelentőségű beruházásokat kezelő és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését előkészítő tárcaközi bizottság létrehozásáról
5367
1055/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztéséről
5369
1056/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány megszüntetéséről
5370
1057/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
5371
1058/2011. (III. 22.) Korm. határozat
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról
5372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.