A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311952. látogatója

Budapest

2011. március 17.,

csütörtök


 

28. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről
5074
31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról
5074
32/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról
5075
33/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5078
34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről
5082
10/2011. (III. 17.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési felelősségéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési felelősségéről, valamint a kártérítési eljárás részletes szabályairól
5091
8/2011. (III. 17.) NFM rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről
5102
1048/2011. (III. 17.) Korm. határozat
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság elnökének megbízásáról
5113
1049/2011. (III. 17.) Korm. határozat
A Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
5113
1050/2011. (III. 17.) Korm. határozat
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
5114
1051/2011. (III. 17.) Korm. határozat
A Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
5115
26/2011. (III. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5115

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.