A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2011. március 2.,

szerda


 

20. szám


 

Ára: 6525 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi VI. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
3974
2011. évi VII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
4014
2011. évi VIII. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
4035
19/2011. (III. 2.) Korm. rendelet
A 2011. évi igazgatási szünetről
4049
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet
A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól
4050
21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről
4052
6/2011. (III. 2.) NFM rendelet
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
4070
16/2011. (III. 2.) VM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
4071
7/2011. (III. 2.) OGY határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
4160
8/2011. (III. 2.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
4160
1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat
A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
4161

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.