A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311943. látogatója

Budapest

2011. január 11.,

kedd


 

2. szám


 

Ára: 315 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2011. (I. 11.) MNB rendelet
A „Jedlik Ányos” emlékérme kibocsátásáról
458
1/2011. (I. 11.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei és fővárosi kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról
460
1/2011. (I. 11.) VM rendelet
A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról
462
1/2011. (I. 11.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről és megbízásáról
467
2/2011. (I. 11.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
467
3/2011. (I. 11.) KE határozat
Pénzügyőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről
468
1/2011. (I. 11.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
468

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.