A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311981. látogatója

Budapest

2011. december 29.,

csütörtök


 

162. szám


 

Ára: 11115 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről
39622
2011. évi CXCI. törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
39695
2011. évi CXCII. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
39751
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
39785
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
39796
329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
39807
330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
39811
331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
39818
332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
39839
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
39841
334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról
39852
335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről
39854
336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
39856
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról
39858
18/2011. (XII. 29.) HM rendelet
A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről
39864
19/2011. (XII. 29.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
39865
52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet
Egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról
39866
73/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyógyszerhiány megelőzése és kezelése érdekében történő módosításáról
39868
74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
39870
75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
39892
76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet
Egyes sport tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39905
83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39906
84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról
39927
85/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról
39930
86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
39935
94/2011. (XII. 29.) OGY határozat
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
39945
95/2011. (XII. 29.) OGY határozat
Juhász Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
39945
96/2011. (XII. 29.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
39945
1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A rehabilitációs hatóság létrehozásáról
39946
1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról
39947
1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről
39948

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.