A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312044. látogatója

Budapest

2011. december 23.,

péntek


 

159. szám


 

Ára: 4905 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
38976
314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38979
58/2011. (XII. 23.) BM rendelet
A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról
38985
59/2011. (XII. 23.) BM rendelet
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
39012
60/2011. (XII. 23.) BM rendelet
A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról
39026
17/2011. (XII. 23.) HM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról
39037
37/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról
39040
71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet
A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról
39041
324/2011. (XII. 23.) KE határozat
A nemzeti fejlesztési miniszter kinevezéséről
39059
325/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39059
326/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39060
327/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39060
328/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39061
329/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39062
330/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39062
331/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39063
332/2011. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
39063
333/2011. (XII. 23.) KE határozat
Bírák felmentéséről
39064
334/2011. (XII. 23.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
39064
335/2011. (XII. 23.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
39065
336/2011. (XII. 23.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
39065
337/2011. (XII. 23.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
39066
338/2011. (XII. 23.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
39066
1472/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Lovarda Magyar Lovassport Szövetség részére történő vagyonkezelésbe adásáról
39067
1473/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatainak ellátásához szükséges intézkedésekről
39067
1474/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A Karrier Híd Programra forrás biztosítása a központi költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából
39070
1475/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39071
1476/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39074
1477/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39076
1478/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról
39080
1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
Az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról
39086
1480/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
39087
1481/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
39089
1482/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
39091
1483/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
39093
1484/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
39095
1485/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39100
1486/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39102
1487/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39105
1488/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39107
1489/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39109
1490/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
39111
1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
39113
111/2011. (XII. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
39119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.