A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382260. látogatója

Budapest

2011. december 23.,

péntek


 

158. szám


 

Ára: 8145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38736
302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről
38741
303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről
38743
304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról
38746
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárások szabályairól
38751
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
38763
307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról
38769
308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38775
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
38790
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
38794
311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38807
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
38811
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról
38827
51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet
Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
38875
70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
38879
80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet
A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
38915
81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet
A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
38915
82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet
A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
38916
141/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről
38917
142/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
38927
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről
38930
144/2011. (XII. 23.) VM rendelet
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
38936
145/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról
38940
146/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A vízrajzi feladatok ellátásáról
38941
147/2011. (XII. 23.) VM rendelet
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38943
323/2011. (XII. 23.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről
38951
1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről
38952
1467/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó kormányzati szervezeti felépítésről és feladatokról
38953
1468/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A „Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról” szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás többlet-forrásigényéről
38953
1469/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Informatikai Felhasználói Munkacsoport létrehozásáról
38954
1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A 2012. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
38954
1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről
38961
200/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38963
201/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38964
202/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38965
203/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38966
204/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38967
205/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38968
206/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38969
207/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38970
208/2011. (XII. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38971

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.