A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381642. látogatója

Budapest

2011. február 22.,

kedd


 

15. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az „Életmentő Emlékérem” adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3719
11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól
3722
12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
3726
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
3727
14/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról szóló 49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3739
2/2011. (II. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításáról
3740
1/2011. (II. 22.) KüM rendelet
A 2011. évi magyar EU elnökséggel kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól
3744
33/2011. (II. 22.) KE határozat
Költségvetési Tanács tagjának kinevezéséről
3751
34/2011. (II. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
3751
1027/2011. (II. 22.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1008/2008. (II. 23.) Korm. határozat és az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram átalakításáról szóló 1050/2008. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról
3752
1028/2011. (II. 22.) Korm. határozat
A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról
3752
1029/2011. (II. 22.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról
3755
1030/2011. (II. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
3755
1031/2011. (II. 22.) Korm. határozat
A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója kapcsán nyújtandó állami támogatásról
3756
15/2011. (II. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3758
16/2011. (II. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3758
17/2011. (II. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3759
18/2011. (II. 22.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
3759
19/2011. (II. 22.) ME határozat
A Nemzetközi Agrárkutatások Tanácsadó Csoportja jogállásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3760
20/2011. (II. 22.) ME határozat
Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (TER) történő további, 2011–2015 közötti időszakra vonatkozó magyar csatlakozásra adott felhatalmazásról
3760
8/2011. (II. 22.) KüM határozat
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménynek az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
3761

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.