A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2011. december 8.,

csütörtök


 

147. szám


 

Ára: 315 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
34718
72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
35976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.