A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311971. látogatója

Budapest

2011. november 30.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: 7065 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet
A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről
33796
42/2011. (XI. 30.) BM rendelet
A hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
33875
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet
A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
33877
34/2011. (XI. 30.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet módosításáról
33931
64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól
33933
65/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
33941
66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
33957
67/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
A légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
33975
68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről
33990
1407/2011. (XI. 30.) Korm. határozat
Az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozat visszavonásáról
33999
101/2011. (XI. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
33999

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.