A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2011. november 29.,

kedd


 

140. szám


 

Ára: 7605 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLVI. törvény
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
33404
2011. évi CLVII. törvény
Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről
33586
2011. évi CLVIII. törvény
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
33587
17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
33593
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
33594
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
33608
62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról
33615
63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
33651
309/2011. (XI. 29.) KE határozat
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének kinevezéséről
33791
310/2011. (XI. 29.) KE határozat
Közigazgatási államtitkár megbízásának megszűnéséről, és közigazgatási államtitkár kinevezéséről
33791
1406/2011. (XI. 29.) Korm. határozat
A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
33792
100/2011. (XI. 29.) ME határozat
Az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezéséről
33792

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.