A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312044. látogatója

Budapest

2011. november 25.,

péntek


 

139. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLIV. törvény
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
33314
2011. évi CLV. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
33342
247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
33354
41/2011. (XI. 25.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás- átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
33362
59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól
33364
60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet
A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről
33365
61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet
A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről
33371
1403/2011. (XI. 25.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működtetéséhez szükséges intézkedésekről
33383
1404/2011. (XI. 25.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
33384
1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat
A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról
33385

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.